Πληροφορίες Καταλογογράφησης ILSaS

Στις Πληροφορίες Καταλογογράφησης ILSaS μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις των συναντήσεων της Ομάδας Καταλογογράφησης και για τις υπό διαμόρφωση Πολιτικές Καταλογογράφησης.

Οδηγίες Καταλογογράφησης τελευταία ανανέωση Φεβρουάριος 2018

Οδηγίες Περιοδικών

Ενδεικτικά παραδείγματα εγγραφών Marc21

Σημεία Στίξης

Ελληνικές συντομογραφίες AACR2

Εγχειρίδια χρήσης Sierra

RDA

Ενδεικτικές αποδόσεις σημειώσεων-Περιοδικά

Ενδεικτικά παραδείγματα καταλογογράφησης περιοδικών

 

1η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΟΠΕΚ Σεπτέμβριος 2015 - Σεπτέμβριος 2016

2η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΟΠΕΚ Σεπτέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017

3η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΟΠΕΚ Σεπτέμβριος 2017 - Σεπτέμβριος 2018

4η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΟΠΕΚ Σεπτέμβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019

Πρακτικά Συναντήσεων

Στη 1η (21/9/2015) και στη 2η Συνάντηση (7/10/2015) δεν κρατήθηκαν πρακτικά

3η Συνάντηση 20 Ιανουαρίου 2016

4η Συνάντηση 29 Ιανουαρίου 2016

5η Συνάντηση 05 Φεβρουαρίου 2016

6η Συνάντηση 12 Φεβρουαρίου 2016

7η Συνάντηση 26 φεβρουαρίου 2016

8η Συνάντηση 4 Μαρτίου 2016

9η Συνάντηση 18 Μαρτίου 2016

10 η Συνάντηση 8 Απριλίου 2016

11 η Συνάντηση 21 Απριλίου 2016

12 η Συνάντηση 13 Μαΐου 2016

13 η Συνάντηση 20 Μαΐου 2016

14 η Συνάντηση 3 Ιουνίου 2016

15 η Συνάντηση 1 Ιουλίου 2016

16 η Συνάντηση 16 Σεπτεμβρίου 2016

17 η Συνάντηση 14 Οκτωβρίου 2016

18 η Συνάντηση 9 Νοεμβρίου 2016

19 η Συνάντηση 23 Νοεμβρίου 2016

20 η Συνάντηση 9 Δεκεμβρίου 2016

21 η Συνάντηση 20 Ιανουαρίου 2017

22 η Συνάντηση 3 Φεβρουαρίου 2017

23 η Συνάντηση 17 Φεβρουαρίου 2017

24 η Συνάντηση 3 Μαρτίου 2017

25 η Συνάντηση 17 Μαρτίου 2017

26 η Συνάντηση 31 Μαρτίου 2017

27 η Συνάντηση 26 Απριλίου 2017

28 η Συνάντηση 12 Μαΐου 2017

29 η Συνάντηση 25 Μαΐου 2017

30 η Συνάντηση 9 Ιουνίου 2017

31 η Συνάντηση 29 Σεπτεμβίου 2017

32 η Συνάντηση 19 Οκτωβρίου 2017

33 η Συνάντηση 6 Νοεμβρίου 2017

34 η Συνάντηση 4 Δεκεμβρίου 2017

35η Συνάντηση 18 Δεκεμβρίου 2017

36η Συνάντηση 27 Απριλίου 2018

37η Συνάντηση 1 Φεβρουαρίου 2019

38η Συνάντηση 11 Απριλίου 2019

39η Συνάντηση 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

 

Πολιτικές Καταλογογράφησης (υπό διαμόρφωση)

Απρίλιος 2016

 

 

 

 

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.