Πληροφορίες Καταλογογράφησης ILSaS

Στις Πληροφορίες Καταλογογράφησης ILSaS μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις των συναντήσεων της Ομάδας Καταλογογράφησης και για τις υπό διαμόρφωση Πολιτικές Καταλογογράφησης.

Οδηγίες Καταλογογράφησης τελευταία ανανέωση 21.12.2016

Σημεία Στίξης

Ελληνικές συντομογραφίες AACR2

Εγχειρίδια χρήσης Sierra

Πρακτικά Συναντήσεων

Στη 1η (21/9/2015) και στη 2η Συνάντηση (7/10/2015) δεν κρατήθηκαν πρακτικά

3η Συνάντηση 20 Ιανουαρίου 2016

4η Συνάντηση 29 Ιανουαρίου 2016

5η Συνάντηση 05 Φεβρουαρίου 2016

6η Συνάντηση 12 Φεβρουαρίου 2016

7η Συνάντηση 26 φεβρουαρίου 2016

8η Συνάντηση 4 Μαρτίου 2016

9η Συνάντηση 18 Μαρτίου 2016

10 η Συνάντηση 8 Απριλίου 2016

11 η Συνάντηση 21 Απριλίου 2016

12 η Συνάντηση 13 Μαΐου 2016

13 η Συνάντηση 20 Μαΐου 2016

14 η Συνάντηση 3 Ιουνίου 2016

15 η Συνάντηση 1 Ιουλίου 2016

16 η Συνάντηση 16 Σεπτεμβρίου 2016

17 η Συνάντηση 14 Οκτωβρίου 2016

18 η Συνάντηση 9 Νοεμβρίου 2016

19 η Συνάντηση 23 Νοεμβρίου 2016

20 η Συνάντηση 9 Δεκεμβρίου 2016

 

 

Πολιτικές Καταλογογράφησης (υπό διαμόρφωση)

Απρίλιος 2016

 

 

 

 

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.