Περιοδικό

Το Ηλεκτρονικό περιοδικό βιβλιοθηκονομικού περιεχομένου περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και στον τομέα της βιβλιοθηκονομίας, κυρίως στην Ελλάδα. Ωστόσο, θα αναφέρεται, επιλεκτικά, και σε δραστηριότητες, εξελίξεις, κ.λπ. που προέρχονται από άλλες χώρες. Σκοπός του είναι να παρέχει ενημέρωση για την πρόοδο των εφαρμογών και των υπηρεσιών αυτών. Επιπρόσθετα, φιλοδοξεί να καλύψει το κενό που απαντάται σήμερα σε αξιόπιστη και συστηματική πληροφόρηση των ελληνικών βιβλιοθηκών σε θέματα επιστημονικών πηγών, πνευματικών δικαιωμάτων, συνεργασιών, ψηφιακού περιεχομένου, πληροφοριακής παιδείας, κ.λπ.. Για την είσοδό σας στο περιοδικό πατήστε εδώ

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.