Πληροφορίες Καθιερωμένων Όρων ILSaS

Στις Πληροφορίες Καθιερωμένων Όρωνς ILSaS μπορείτε να ενημερώνεστε για τις αποφάσεις των συναντήσεων της Ομάδας Καθιερωμένων όρων και για τις υπό διαμόρφωση Πολιτικές.

Πρακτικά Συναντήσεων

2η Συνάντηση 6 Απριλίου 2016

3η Συνάντηση 31 Μαΐου 2016

4η Συνάντηση 13 Μαρτίου 2017

Πολιτικές Καθιερωμένων Όρων (υπό διαμόρφωση)

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.