Γραφείο Πληροφόρησης

Το ηλεκτρονικό γραφείο πληροφόρησης για βιβλιοθηκονόμους (e-help desk), περιλαμβάνει σελίδες συχνών ερωτήσεων (FAQ) καθώς και διαδικτυακές φόρμες ερωτήσεων, ιστολόγιο και τεχνολογίες επικοινωνιών σύγχρονης μορφής (τύπου chat και skype), με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης των εργαζόμενων σε βιβλιοθήκες μέσα από τεχνολογίες ασύγχρονης και σύγχρονης επικοινωνίας.

Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.