Σύστημα Βιβλιοθήκης

Το ολοκληρωμένο σύστημα βιβλιοθήκης, βασισμένο σε λογισμικό ανοικτού κώδικα είναι μία πλήρης, λειτουργική και σταθερή έκδοση, με έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων χρήσης της ελληνικής γλώσσας, του ολοκληρωμένου βιβλιοθηκονομικού συστήματος Koha (http://www.koha.org/). Στόχος του είναι να καλύψει την ανάγκη που έχει προκύψει για την ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα, και ειδικά για τις μικρότερες βιβλιοθήκες με ελάχιστες απαιτήσεις, της εύκολης και άμεσης μετάπτωσης από άλλα δαπανηρά συστήματα σε ένα σύστημα ελεύθερου λογισμικού, του οποίου η εγκατάσταση και λειτουργία θα προσπορίσει στις βιβλιοθήκες, τόσο οικονομικά, όσο και επιστημονικά οφέλη, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσής τους σε μια συνεργατική κοινότητα λογισμικών βιβλιοθηκών.

MARC21

Εγκατάσταση του συστήματος koha υπάρχει εδώ: kohalib.lib.ntua.gr:8081

O OPAC του συστήματος είναι διαθέσιμος εδώ: kohalib.lib.ntua.gr:81


UNIMARC

Εγκατάσταση του συστήματος koha υπάρχει εδώ: kohalib.lib.ntua.gr:8080

O OPAC του συστήματος είναι διαθέσιμος εδώ: kohalib.lib.ntua.gr

Σχετικά με demo κωδικούς διαχείρισης για τα παραπάνω περιβάλλοντα διαχείρισης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΗelpDesk του ΣΕΑΒ
Copyright © 2013 Vivliothikonomos.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.